Search

Genomtänkt

Ibland minns jag något, och bara ”hur gick det med det egentligen”?

Journalhantering inom sjukvård. För 20-25 år sedan tog ett företag fram en lösning för privatpersoner att få sin journal överförd till ett chip som sedan placerades under huden. Kom man sedan som patient in akut till sjukhus så skulle de kunna skanna chipet och ta del av hela journalen.

Så många frågor…

Det värsta är att jag vet personer som betalade dyrt för detta och faktiskt fick chip under huden på handryggen.

  1. Vem har teknisk tillgång avläsa detta chip?
  2. Hur aktuell är informationen på chipet då det inte var möjligt tillföra ny information till chipet?
  3. I en akutsituation – vet man om chipet? Brukar man i akutsituation läsa i en eventuell journal eller gör medicinsk bedömning och åtgärd baserat på personen man har framför sig?

Sedan vi fick 5G samt covidvaccin ser jag inte nyttan med chipet. Men allvarligt. Chipet var lurendrejeri för godtrogna och inte särskilt genomtänkt om man funderade en stund på logiken. Journalinformation är sekundärt vid akutsituation, och i lugnare skede kan man eftersöka befintlig och aktuell journalinformation som är nästintill landstäckande via olika datasystem.

Frågan kvarstår. Hur många går runt med ett chip under huden som man själv betalat för och inte fått som bonus av utomjordingar vid bortförande?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *