Search

Statistik

Tänk, bloggen har funnits i +23 år med tusentals besökare per dag. Men nu… 0. I år har bloggen hittills haft tre besökare.