Categories:

Fyra tweet fastnade jag i där jag ifrågasätter hur jag egentligen tänker och reagerar.

Jag behöver en psykoanalys, men nu säger de att det saknar vetenskapligt stöd och är blaj. Så jag får väl inget svar på om jag är svårt avvikande från normen. Men en norm är väl inte heller något som går avgöra gränsdragning för.

Tags:

Comments are closed