Search

Störningsmoment

Dag 350 hemma i isolering. Det har rapporterats om att folk i liknande situation som jag klagar väldigt mycket på att de blir störda av sina grannar när de försöker arbeta på distans. Jo, jag kan relatera men det är inte grannarna som är det stora problemet.

I 350 dagar har jag 10 timmar om dagen hört pålandet, det eviga dunkandet, av bygget Västlänken. Jag tror det är en järnvägsbro som håller på att byggas över älven och jag bor precis vid älvkanten på fastlandssidan.

I 350 dagar har de också i samband med Västlänken sprängt. Varje dag tjuter sprängningslarmet i 60 sekunder innan detonation. Sedan kommer ljudet av explosionen och allting skakar. Prick kl. 15.00. Förutom extrasprängningarna mellan kl. 7.30-8.00.

Det sliter mer med dessa störningar som är konstanta dag efter dag. Att grannen spelar xylofon dagarna i ända är också irriterande men han håller upp emellanåt åtminstone.