Search

Ensamt kaos

Ledig 10 dagar, nu jobbat två men det som tar mest tid i anspråk är att komma ifatt med är mejlen. Senaste halvåret har jag ett svarsintevall på två veckor. Åtminstone försöker jag svara inom två veckor. Under de 10 lediga dagarna fick jag bara 45 mejl, men varje mejl tar tid. Ofta gäller det frågeställningar som jag måste kontrollera och utreda innan jag kan skicka ett svar. Ett mejl kan ta mellan 20 minuter eller 4-5 timmar att besvara. Oftast inte mindre än 1-2 timmar. Ovanpå det kommer nya mejl eller följdfrågor, samtidigt som jag har ordinarie arbete att utföra, skypemöten, telefon som ringer och nya uppdrag som tillkommer eller vissa deadlines. Tidigare har jag sagt att man alltid kan mejla mig, men skillnaden nu är att jag inte prioriterar att svara med direkt vändande mejl.

Jag har ett schema. Ett där jag skrivit in vad jag måste hinna göra dag för dag. Det jag fick slopa var bestämda tidsangivelser för varje arbetsuppgift, antalet rader (eller timmar) fick inte plats inom en arbetsdag. Ingenstans har jag ens skrivit in att jag ska besvara mejl. Mejl som blir liggande obesvarade, då de kräver lite mer, har jag som mål att besvara varannan fredag om jag hinner. Annars får de ligga ytterligare två veckor i väntan på en ny fredag.

Ett planerat möte i dag med juristen gav ett merarbete för mig där jag kommande veckor inte hinner utföra ordinarie arbete, än mindre gå igenom inkorgen.

Känns som om jag saknar struktur och tid. Sanningen är väl att jag är väldigt strukturerad och har för mycket att göra. Otillräcklig, önskar jag kunde få tips på om det finns andra upplägg jag hade kunnat ta till. Men ingen verkar känna igen sig i min problematik.