Search

Osund utsatthet

Märkligaste jag utsatts för online och som varit olustigt… Nä, jag har utsatts för många märkliga ting på nätet, så följande historia kan inte inledas som det märkligaste. Men obehagligt nog. Gemensamt för alla historier är att jag utsatts av psykiskt väldigt instabila personer. Då uttrycker jag mig snällt. Psykisk sjukdom är inget jag vill nervärdera då det är ett reellt problem som för med sig lidande för person och omgivning. Att jag ändå väljer uttrycka mig så här och lägga fokus på det underliggande problemet, beror på att det är viktig information i sammanhanget som förklarar situationen jag utsatts för. Det handlar inte om anonyma ogina troll.

Under 2003 dök jag ovetandes upp i märkliga sammanhang i en online-gästbok. Ett tiotal inlägg med enorma textmassor (150-200 A4-sidor). I dag finns inte sidorna kvar förutom genom en Way back-sida som sparar webbsidor som inte längre finns.

Hur jag involverades? Jag sökte på nätet efter min dåvarande mejladress. Alla inläggen, som inte jag hade författat, hade angetts med min mejl. Namnet stämde till förnamn in, men inte efternamnet som jag aldrig uppgett på nätet. Och så inleds inlägget med min historia som jag bloggade om 1999, men förvanskades något samt att det formulerades på ett ofördelaktigt sätt. Det hela skulle se ut som om jag var författaren till inlägget.

Sedan började sagan. Här kommer sanningen in och den verkliga författaren till inlägget skriver om sig själv men i tredje person, uppger sitt namn, hemadress och telefonnummer. Personen i fråga skriver väldigt osammanhängande, mycket stavfel, ologiska tankegångar, om oförätter, påstådda händelser och samtal. Dessutom hängs många myndighetspersoner ut med namn, men även politiker. Kärnan handlar om hur personen känner sig lurad och sedan överkörd av rättssystemet och politiska beslut. Bestulen på sitt livsverk.

Min tolkning är att ett korn av sanning finns, men det mesta är vanföreställningar och fabrikation av händelseförlopp. Syftet är att det ska se ut som om jag för någon annans talan och påtalar hur djupt orättvist en oskyldig person drabbats av samhället.

Efter alla dessa år är det fortfarande en obehaglig händelse. Någon har utgett sig för att vara jag och försökt knyta det hela till min mejladress och göra det hela trovärdigt genom att använda saker jag bloggat om.

Logiken brister. Vilken respons förväntar sig någon som använt min mejladress som kontaktväg? Men jag fick respons. Jag ombads ta bort inläggen ”jag” skrivit. Eftersom jag inte var publicisten kunde jag inget göra mer än att upplysa om att jag var oskyldig och att man fick göra abuseanmälan och få ut IP-nummer. Självklart misstrodde man mig när jag hävdade min oskuld.

Jag har precis gjort nya efterforskningar. Så här 18 år senare blev jag nyfiken. Personen som utgav sig för att vara jag, har en hemsida som inte uppdaterats sedan 2003. Med samma innehåll som med inläggen i mitt namn, men i eget namn utan att involvera mig. Samma dynga. Personen i fråga var 43 år 2003, vilket innebär 61 år nu. Personen fann jag nu på hitta.se, men i övrigt ingen mer information online mer än det jag återberättat. Hemsidan, inläggen Way back, att jag har namn och adress samt fann födelsedatum via Birthdays.se.

Obehaget beror mest på de osammanhängande textmassorna. De är inte friska eller sunda. Och då ha sitt namn kopplat till det gör att det är svårt distansera sig.

Varför har jag blivit föremål för så många märkliga människor på nätet?